เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การขายวัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (โดยวิธีตกลงราคา)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลปากนำ้ท่าเรือ  ขอประกาศ  การขายวัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ  (โดยวิธีตำลงราคา)  มีความประสงค์ขายวัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด  จำนวน ๑๓  รายการ  โดยสามารถอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการซื้อพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ  เตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเสนอราคาตาม file เอกสารที่แนบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2559