เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมือง


กิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมือง  ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันพุธที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมทินิดี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง