เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


รับมอบป้ายหยุดรถประจำทาง


17 มิถุนายน 2562 นายนิคม จุลเขตนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำทาเรือ เป็นประธานรับมอบที่พักโดยสารป้ายหยุดรถประจำทาง โดยบริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สร้างและส่งมอบให้เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือดูแลต่อ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์ เป็นที่หลบแดดฝนในขณะรอรถโดยาร และพนักงานเทศบาลร่วมกับพนักงานบริษัท ปตท.ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดและทาสีรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ