เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษกในรัชกาลที่ 10


๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมส่ิงแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ ๑๐ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ข้าราชการตำรวจภูธรปากน้ำป้อมเขานางหงส์ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ให้ประชาชน และส่วนราชการภาครัฐและเอกชนทุกหมู่เหล่าได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม รักษาสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่  โดยนายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว