เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ นายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ ในนามเจ้าภาพการจัดกิจกรรม กล่าวเชิญนายบุญชัย สมใจ นายอำเภอเมืองระนอง ขึ้นเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ท่าเรืออเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านเขานางหงส์ อำเภอเมืองระนอง โดยท่านนายอำเภอเมืองระนองให้เกี่ยรติมอบของขวัญแก่เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมและเดินเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรม ซุ้มอาหารในงาน ในนามเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ และผู้สนับสนุนของขวัญของรางวัล ที่สำคัญการจัดซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ผู้บัญชาการกองบัญชาการทัพเรือ ภาคที่ ๓ (ภูเก็ต),ผู้จัดการท่าเรือระนอง,ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-เมียนมาร์,ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าระนอง,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากน้ำระนอง,ผู้กำกับการตำรวจน้ำระนอง,หัวหน้าชุด ตชด.ที่ ๔๑๕(ฐานบ้านสามแหลม),บริษัทย้งเชาว์ จำกัด,การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระนอง,บริษัท ปตท.สผ,อินเตอร์นิชั่นแนล จำกัด,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินช้าง,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสินไห,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานางหงส์,ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน,ผู้จัดการเหมเรืองเงิน,สมาชิกเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือทุกท่าน,ผู้จัดการเหมเรืองเงิน,ผู้จัดการบริษัทไทยออยล์ จำกัด,ผู้จัดการแกรนด์อันดามัน ระนอง,ผู้จัดการ V.K.R. Clue เกาะคู่ ผู้จัดการบดินทร์ รีสอร์ท ฯลฯ และหน่วยงานภาครัฐเอกชนต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้กิจกรรมประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Admin:ขออภัยมา ณ โอกาศนี้ด้วยนะค่ะ หากเอ่ยนามไม่หมด และพบกันใหม่กับทีมเงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรืออีกครั้งในปีหน้า ๒๕๖๓