เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑


วันที่  ๒๔  เมษายน ๒๕๖๑  นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ พร้อมคณะ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาล  เนื่องในวันเทศบาล"  ซึ่งจัดขึ้นทุกปี โดยเทศบาลกำพวนเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน  และเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือได้ให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งยังส่งนักีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทร่วมกับทุกเทศบาล ทุกเทศบาลในจังหวัดระนอง  เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในการทำงานที่ต้องประสานงานต่อกัน