เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑


ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑  นายกเทศมนตรีได้ลงตรวจเยี่ยมผู้นำ สุนัขและแมวเข้าร่วมลงทะเบียนโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑  ซึ่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เป็นพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาสุนัขจรจัด สุนัขแร่ร่อนที่มีอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก  ก่อให้เกิดความสกปรกของชุมชนจากการขับถ่ายเรี่ยราดของสุนัข สุนัขจรจัดกัดผู้สัญจรไปมา  ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพของพี่น้อง  เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จึงจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา โดยจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ,ผ่าตัดทำหมัน