กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 2

  โครงการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัมนาเทศบาลและดำเนินการจัดทำแผนในระดับพื้นที่

  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

  ร่วมพิธีถวายสักการะและถวายพานพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี