วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อชุดไฟสายระย้าพร้อมหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องราชสักการะเนื่องวันคล้ายวันพระบรมราชสมพภพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๐-๖๓-๐๐๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างทำป้ายพลาสวูดติดสติ๊กเกอร์ห้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง