เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพ่ิ่มเติม ฉบับที่ 2

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 โดยการดำเนินการเพิ่มเติมแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (ซึ่งสามารถ Download file เอกสารเพ่ิมเติมได้ตามที่แนบ)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ย. 2559