เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอยฯ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 ก.ย. 2559 ]45
12 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๑ บ้านปากคลอง [ 1 มิ.ย. 2559 ]69
13 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่องประมูลจ้าง โครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒ โครงการ [ 28 ต.ค. 2558 ]84
14 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่องประมูลจ้าง โครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ โครงการ [ 8 ต.ค. 2558 ]89
15 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่องสอบราคาจ้าง โครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ [ 25 ก.ย. 2558 ]67
16 ระกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอยฯ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 16 ก.ย. 2558 ]162
17 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่องสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ พร้อมต่อเติมเสาวิทยุ [ 25 ส.ค. 2558 ]155
18 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๓ โรงเรียนบ้านหินช้าง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) [ 3 มิ.ย. 2558 ]73
19 ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 18 พ.ค. 2558 ]74
20 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่องประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ ๓ โรงเรียนบ้านหินช้าง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 เม.ย. 2558 ]65
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7