เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศเทศบาลตำบลปานกนำ้ท่าเรือ เรื่องการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ และการจัดทำแผนชุมชน [ 6 มี.ค. 2558 ]108
82 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ [ 20 ม.ค. 2558 ]100
83 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ [ 19 ม.ค. 2558 ]103
84 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 8 ม.ค. 2558 ]109
85 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 8 ม.ค. 2558 ]102
86 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๔ โครงการ [ 12 ธ.ค. 2557 ]119
87 ประกาศรับสมัครพนังานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ [ 8 ธ.ค. 2557 ]125
88 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 10 พ.ย. 2557 ]113
89 เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 4 พ.ย. 2557 ]105
90 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ผู้บริหารของเทศบาล [ 14 ต.ค. 2557 ]106
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13