เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลปากนำ้ท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐


เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  ได้มีการจัดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑  ในวันที่  ๒๘  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และสามาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมดังกล่าว