เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning day ทำความดีเพ่ื่อพอ


วันที่  4  ธันวาคม  2560  นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ พร้อมคณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5  คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านเขานางหงส์  ข้าราชการตำรวจ  บูรณาการร่วมกันจัดทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความดีเพื่อพ่อ  บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิ  เบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  เพื่อเป็นการรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณ ถนน แหล่งท่องเที่ยว ที่สาธารณะ  ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์  ใหักับนักท่องเที่ยว ผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ Admin :ได้รวบรวมรูปภาพเพิ่มเติมไว้ตาม link สามารถดูเพิ่มเติมได้คะ