เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning day พัฒนาและส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่


ในวันที่  10  ตุลาคม  2560  นายนิคม  จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ  พร้อมคณะลงพื้นที่  หมู่ที่ 1  บ้านปากคลอง  เพื่อทำความสะอาด  ตามกิจกรรม Big Cleaning day  ร่วมบูรณาการร่วมกับ หัวหน้าชุดพัฒนาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ทหาร ร.25  พัน 2 จังหวัดระนอง  ในการร่วมกันขุดลอกคลอง คูระบายนำ้  ทำความสะอาดที่สธารณะ  ให้ดูสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  และถูกสุขลักษณะไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค  และป้องกันนำ้ท่วมขังในช่วงฤดูฝน