เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
คำแถลงการนโยบาย
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
Download แบบฟอร์ม
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งานจัดเก็บรายได้
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 13 คน
เมื่อวาน 4 คน
อาทิตย์นี้ 32 คน
เดือนนี้ 171 คน
ปีนี้ 249 คน
ทั้งหมด 249 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (17-10-57)

  บูรณาการร่วมกับบริษัท ปตท.สผ.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
       วันที่  ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๙  นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ พรัอมคณะลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ.สำรวจและผลิตปิโตรีเลียม จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำป...
 
  บูรณาการร่วมกับบริษัท ปตท.สผ.สำรวจและผลิตปิโตรเลีย...
  ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยม...
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "Green for mom" รวมใ...
  กิจกรรม Big Cleaning Day ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนา...
  ร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงปร...
  โครงการ รักน้ำ รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทส...
  ออกเสียงสร้างสรรค์ รวมพลังประชามติ
  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
  โครงการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่้
  ร่วมกิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
   
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 
 
กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน
ภารกิจทำเพื่อประชาชน
วีดิโอต้อนรับ นายกเทศมนตรีฯ และคณะ ในงานแถลงนโยบาย
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.