เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
  เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง